MuratSoft Yazılım ve Web Tasarım - Teslimat İade
 Madde 1 - TARAFLAR

    Bir tarafta Muratsoft Yazılım (Murat ÇETİN) ile diğer taraftan ............................................................................................. adresinde mukim .......................................................................... (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 Madde 2 - KONU 

    İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin Sipariş Matik İsimli firmada siparişlerin ve gelen telefonların kontrolü için hazırlanmış olan yazılıma ait teknik destek ve bakım hizmeti

 Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1) MÜŞTERİ, MURATSOFT YAZILIM tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının MURATSOFT YAZILIM’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.2) MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, MURATSOFT YAZILIM’ un  hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 Madde 4 – MURATSOFT YAZILIM’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1) iş bu sözleşme ile Bakım ve teknik destek sözleşmesini 1 yıl ile sınırlıdır.

4.2) MURATSOFT YAZILIM, MÜŞTERİ' ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 5 gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3) MURATSOFT YAZILIM, MÜŞTERİ tarafından talep edilen yazılım ihtiyaçlarını ücreti mukabilinde yapmakla yükümlüdür. Ek yazılım bedelleri MÜŞTERİ ile görüşülerek belirlenecek ve isteklere göre değişim gösterecektir.

4.4) MÜŞTERİ, MURATSOFT YAZILIM dışında bir firmadan destek yada bakım hizmeti talebinde bulunur yada işi yaptırır ise MURATSOFT YAZILIM sözleşmeyi tek taraflı fesedebilecektir.

4.5) MURATSOFT YAZILIM sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sorunlara belirlenen sürelerde destek ve bakım yapmakla yükümlüdür.

4.6) MURATSOFT YAZILIM, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.

4.7) Sisteme ait veritabanı hizmeti İlgili şirket tarafından Abdurrahman KAYACAN’a devredilmiştir. Veritabanı güvenliği ve run time süreci ilgili kişi tarafından yapılacaktır. MÜŞTERİ konu hakkında bilgi sahibidir.

 

 Madde 5 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1) İşbu sözleşme ile taahhüt edilen Teknik destek ve Bakım hizmetini 1 yıl olarak belirlenmiştir.Teknik Destek hizmetinin devamının istenmesi durumunda Yıllık 275 $  ek ücret faturalandırılacaktır.

5.2) Teknik Destek ve Bakım Hizmeti 2017 yılı için 1000 (Bin) TL olarak belirlenmiştir.

5.3) Hizmet Bedeli Fatura Karşılığında MÜŞTERİ tarafından MURATSOFT YAZILIM 'a ödenecektir.

5.4) Ödemelerin yapılmaması durumunda, MURATSOFT YAZILIM taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

5.5) Sözleşmenin konu yapıldığı yazılım MuratSoft Siparişmatik 'dir.

5.5) Müşteri, Veritbanının MURATSOFT YAZILIM tarafından barındırılıp yedeklenmesini istemesi durumunda ek olarak yıllık 600 TL veritabanı ücreti ödemelidir. Ekstra Kullanıcı veya şubeler için 250 TL ödemek ile yükümlüdür.

 Madde 6 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

    İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ERZİNCAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6(altı) maddeden ve 1(bir) sayfadan   oluşan işbu sözleşme ......../........./........... tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

       Murat ÇETİN                                                                                Şirket Yetkilisi

Muratsoft YAZILIM